Stratejik Öngörü Dergisi Sayı: 14


KAPAK KONUSU
Çin, Afrika’da Ne Yapıyor?
İÇİNDEKİLER
Çin, Afrika’da Ne Yapıyor?
Yalın ALPAY
Güney Afrika’nın Uluslararası Politikadaki Yeri ve Güney Afrika Dış Politikası
Mehmet ÖZKAN
Sömürgecilik Faktörü ve Hint Toplumu
Mehmet YILMAZATA
ABD’nin Küreselleşme ve İşbirliğine Yaklaşımı: Bill Clinton (1993-2000) ve George W. Bush(2000-2008)Dönemleri
Iskender KARAKAYA
Avrupa Bütünleşmesinin Düşünsel Temelleri 2: Düşünürler ve Projeler
Emre YILDIRIM
Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa Etkileri
Kader ÖZLEM
Tarihi Gerçekler Işığında Ermeni İddiaları
Öğr. Gör. Fettah TURAN
Sun Tzt’dan Clausewitz’e Savaş Anlayışında Değişim
Muharrem Hilmi ÖZEV, Erdinç KARAYAZLIK
Ortaöğretim Kurumlarında Hedef ve Uygulamalar
Dr. Cengiz ŞİMŞEK
Batı Enerji Güvenliği ve Türkiye
Doç. Dr. Sedat AYBAR, Yrd. Doç. Dr. Ugur ÖZÜLKER
Postmodernism
Oğuzhan KÖSE
Küreselleşme, Kapitalizm ve Büyük Ortadoğu Projesi
Carter SANCAKTAR