Yeni Bölgeselleşme için Yeni Bir Umut: NAFTA

Yazdır PDF

“Dünya ticaretini serbestleştirme çabalarının bölgesel düzlemde büyük oranda arttığı 1980’li yıllarda, ikinci dalga ekonomik entegrasyon girişimleri tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Amerika’da da yeniden önem kazanmaya bafllamıştır. ABD’nin 1980’li yıllarda bölgesel entegrasyonlara yaklaşımını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTA) girişimi, ABD, Kanada ve Meksika arasında gerçekleşmiş bölgenin en büyük bölgesel entegrasyon hareketi olduğu kadar, hem gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yan yana yer aldığı farklı bir bütünleşme hareketi, hem de sonuçlar› merakla beklenen yeni bir entegrasyon umududur…”

Yrd. Doç. Dr. Adem Üzümcü ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Dikkaya’nın NAFTA’yı derinlemesine ele alan makalelerinin tam metni için lütfen tıklayınız…