Stratejik Öngörü Dergisi Sayı: 9İçindekiler
Başkan’dan
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy
Uluslararası Ekonomi Politik
TASAM Genel Müdürü, E. Dz. P. Kur. Kd. Alb. Atilla Sandıklı
Petrodolar’ın Sonunun Başlangıcı: Irak’ı İran’a Bağlayan Nedir?
Prof. Dr. Bülent Gökay
Küresel Terörizmin Dünya Ekonomisine Etkileri
Prof. Dr. Hasret Çomak
Orta Asya ve Azerbaycan’da İktisadi Bütünleşme Üzerine Bir Değerlendirme
Prof. Dr. Hasan Selçuk
Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi-Politiği: Parasal Birlik Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Yusuf Bayraktutan & Arş. Gör. Yüksel Bayraktar
Türkiye’de Yabancı Sermaye Konusundaki Son Gelişmeler
Berrin Bingöl
Küreselleşme ve Zengin Fakir Ayrımı
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kaymakçı
Türkiye-Türkmenistan Siyasi ve Ekonomik İlişkileri: ‘Ekonomik Fırsat Penceresi’ Olarak Değerlendirilebilir Mi?
Doç. Dr. Güngör Turan
Sosyalizmin Yıkılışı Sürecinde Türkiye’nin Balkan Ülkeleri İle İlişkileri
Caner Sancaktar
Küresel Sistemde Afrika’nın Ekonomi – Politiği
Samir Amin
Küreselleşme Bağlamında Afrika’nın Marjinalleşmesi ve Türkiye’nin Afrika Açılımı
Hasan Öztürk
İran’ın Endüstriyel Gelişimi: Türkiye ile İşbirliği Fırsatları
Prof. Dr. Ali Rashidi
Çin Ekonomisi ve Dış Ekonomik İlişkileri
Prof. Dr. Zhang Ruizhuang
Türkiye-AB-ABD Üçgeninde Türkiye’nin Nafta Seçeneği: Gerçekçi Bir Alternatif Mi?
Cenap Çakmak
‘Ekonomi’ Tartışmalarına ‘Ekonomi-Politik’ ve Medyatik Açıdan Yaklaşım
Yrd. Doç. Dr. Hakan Temiztürk
Kocaeli Depremi ve İskân Problemi: Geçici Prefabriklerin Çözümsüzlüğü ve Yoksulluğun Yeni Mekânı
Hale Bütün, Gülten Dursun, A. Demet Vardareri