Stratejik Öngörü Dergisi Sayı: 8İçindekiler
1. Uluslararası Türk Afrika Kongresi
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy
Soyut Teorilerin Yetersizliği ve Yeni Ekonomi Politik
TASAM Genel Müdürü, E. Dz. P. Kur. Kd. Alb. Atilla Sandıklı
Türkiye Ekonomisi: Genel Görünüm
Prof. Dr. Hasan Selçuk
Cari Açıkların Sürdürülebilirliği Sorunu ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler
Prof. Dr. Mahmut Akdiş
Avrupa’da İşsizlik ve Emek Piyasalarının Performansı
Prof. Dr. Mustafa Aykaç - Arş. Gör. Gökhan Güllü
Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Sorunu
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Bilen - Yrd. Doç. Dr. İbrahim Güran Yumuşak
Türkiye’de Kalkınmanın Sürdürülebilirliği Sorunsalında Teknoloji ve KOBİ’ler
Arş. Gör. Özgür Sarı
Dünya Ticaret Örgütü ve AB İkileminde Türkiye’nin Tarım Politikaları
Prof. Dr. Vildan Serin - Prof. Dr. Erişah Arıcan
Türk Savunma Endüstrileri
Prof. Dr. Yük. Müh. E. General Oktay Alnıak
Latin Amerika Ülkeleri ile İlişkilerimiz
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Selahattin Alpar
Küreselleşen Dünyada Türkiye’nin Latin Amerika Açılımı
Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar
Çin’in Yeni Küresel Ekonomi Politiğinde Oyuncak Sektöründen Havacılık ve Uzaya Sıçrayan Yükselişi
Doç. Dr. Mesut Hakkı Caşın - Can Kıroğlu
IMF: Uluslararası Ekonomi Politiğin Kurumsal Aktörüne Kritik Bir Bakış
Doç. Dr. Yusuf Bayraktutan
Küreselleşme Sürecinde Medya ve Siyaset: "Medya Gücü" mü, "Gücün Medyası" mı?
Dr. Abdullah Özkan
Ezeli Rakip Ebedi Dost İki Ülke: Türkiye-Yunanistan
Dr. Murat Çetin
Kürt Siyasetinin Açmazları
Doç.Dr. Bülent Aras