Stratejik Öngörü Dregisi Sayı: 6

 

İÇİNDEKİLER
Barış Karşılıklı Güce dayanır
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy
Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni, Büyük Ortadoğu Projesi ve Türk Dış Politikası
TASAM Gn. Md. Atilla Sandıklı
Bosna – Hersek Cumhuriyeti Ve İç Savaş
Prof. Dr. Hasret ÇOMAK – Dr. Nesrin Kenar
Gürcistan: Stratejik Durumu Ve Türkiye İle İlişkileri
E. Büyükelçi Kemal Girgin
Türkiye – Gürcistan İlşkileri
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Çolakoğlu
Türkiye Ve Ortadoğu: Yeni Coğrafi Muhayyilenin Sınırları
Doç. Dr. Bülent Aras
Türkiye – Libya İlşkileri
Doç. Dr. Ahmet Kavas
Yunanistan Azınlıkları
Yrd. Doç. Dr. İrfan Kaya Ülger
Orta Asya’da Jeo – Ekonomik Dönüşüm: Kazakistan Petrolü Ve Aktau – Bakü – Cayhan İhracat Güzergahı
Askhat Kessikbayev
Orta Asya’da Bir Güvenlik Sorunu Olarak Radikal Dini Hareketler Ve Terörizm
Gökhan Telatar
Türkiye – Ermenistan İlişkilerinde Sorun Ne?
Vügar İmanov
Türkiye – İran İlişkileri
Berna Gürkaş
Türkiye’nin Irak Politikası, Türkiye – Irak İlişkilerinin Geleceği Ve ABD Faktörü
Cenap Çalmak
Türkiye’nin Ortadoğu Politikasında Suriye
Yasin Atlıoğlu
Yeni Sermaye Uzlaşısı ( Basel II) Ve Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri
Dr. Güniz Odyakmaz Tekebaş
Türk Çevre Mevzuatı’nın Avrupa Birliğine Uyumu
Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK – Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu – Ercan Çitil – Gamze Varank