Stratejik Öngörü Dergisi Sayı: 5İÇİNDEKİLER
Türk Dış Politikasının Dayanakları
E. Büyükelçi Özdem Sanberk
21’inci Yüzyılda Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın Yeni Yönelimleri ve Türkiye ile Yeni İşbirliği Yaklaşımları
Prof.Dr. Hasret Çomak
Rusya Faktörü ve Üç Boyutlu Dış Politika
E. Büyükelçi Kemal Girgin
Gelişen Çin Ekonomisi ve Türk Dış Ticaretine Etkileri
Atilla Sandıklı-İlhan Güllü
Türkiye-Türk Cumhuriyyetleri İlişkileri: Dünü, Bugünü ve Yarını
Rovshan İbrahimov
Türkiye-ABD İlişkilerinde Stratejik Ortaklık
Cenap Çakmak
Türkiye-AB İlişkileri: Yeni Bir Döneme Doğru
Dr. Kenan Dağcı
Türk Dış Politikası ve UNESCO
Büyükelçi Numan Hazar
Türk Dış Siyasetinin Yeni Açılımı: Afrika
Doç.Dr. Ahmet Kavas
Afrika Ülkeleriyle Ekonomik ve Ticari İlişkilerimiz
Büyükelçi Can Altan
Yeni Irak, Kırılgan Orta Doğu ve Türk Dış Politikası
Yrd.Doç.Dr. Gamze Güngörmüş Kona
Ortadoğu’da Değişen Dengeler ve Türkiye’nin Su Politikası: Üç Aşamalı Plan’ın Sürdürülebilirliği?
Mehmet ŞAHİN
Küreselleşme Sürecinin Türk Dış Politikasına Yansımaları
Dr. Abdullah Özkan
Seçilmiş Kitaplar
Milleti Sadıka: Ermeniler
Dr. Gül Tuba Taşpınar Dağcı
Uluslararası Çatışma Alanları ve Türkiye’nin Güvenliği
Yrd. Doç. Dr. Gamze Güngörmüş Kona
Avrupa Birliği ve Kapitalizm
İlhan Güllü
Devletlerin Dış Politikaları
Gökhan Yivciger